IMAGE พิธีจุดเทียนชัยถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 60 พรรษา
วันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 18.00 น. บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ และชาวชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ ร่วมใจสวมใส่เสื้อสีม่วงเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายราชสดุดี... Read More...
IMAGE เล่าขานตำนานศาลายาครั้งที่ 9 ตอน "ร.ศ.160 ไขรหัสลับเสรีไทยที่ศาลายา"
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการเล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ 9 ตอน "ร.ศ.160 ไขรหัสลับเสรีไทยที่ศาลายา" ณ อาคารสิริวิทยา... Read More...
IMAGE กิจกรรม One Arts ครั้งที่ 4
ภาพบรรยากาศกิจกรรม One Arts ครั้งที่ 4 จัดขึ้นวันที่ 28 มีนาคม 2558 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กิจกรรมที่รวมตัวเหล่าเด็ก Arts ทั้ง 4 สถาบัน ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล... Read More...
IMAGE งานเปิดตัวหนังสือ "นิราศเมืองแกลง ของ สุนทรภู่ ฉบับภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ Journey to Muang Klaeng: A Poem by Sunthorn Phu"
วัน ที่ 28 มีนาคม 2558 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย จัดงานเปิดตัวหนังสือ "นิราศเมืองแกลง ของ สุนทรภู่... Read More...
IMAGE การบรรยายพิเศษเรื่อง "ภาษาและวัฒนธรรมไทไต้คง: ไทใหญ่ในยูนนาน"
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 Prof. Dao Cheunghua จากมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ภาษาและวัฒนธรรมไทไต้คง: ไทใหญ่ในยูนนาน" โดย Prof. Dao... Read More...
IMAGE โครงการอบรม TOEIC Success
  คณะ ศิลปศาสตร์ ขอเชิญสมัครอบรม Toeic Success โดย คณาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐานสากล ผลคะแนน TOEIC... Read More...
IMAGE ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาเรื่อง "ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ หรือ ประวัติศาสตร์อิงภาพยนตร์"
  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาเรื่อง "ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ หรือ ประวัติศาสตร์อิงภาพยนตร์" อรรถรสและความบันเทิง... Read More...
IMAGE ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ด้านภาษาแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว
    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญมัคคุเทศก์ บุคลากรทางการท่องเที่ยว... Read More...
IMAGE เปิดรับสมัคร IELTS SUCCESS ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2558
IELTS Success จัดอบรมโดย คณาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตร IELTS เหมาะสำหรับบุคคลที่จะไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศและหลักสูตรอินเตอร์ทุกมหาวิทยาลัย... Read More...
IMAGE รับสมัคร TOEIC SUCCESS ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2558
TOEIC Success จัดอบรมโดย คณาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ถือเป็นมาตรฐานสากล ผลคะแนน TOEIC สามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลก... Read More...

ประจำปี 2557

เดือนฉบับ
มกราคม  ฉบับที่ 1 | ฉบับที่ 2 | ฉบับที่ 3 | ฉบับที่ 4
กุมภาพันธ์
 ฉบับที่ 5
มีนาคม  
เมษายน  
พฤษภาคม  
กรกฎาคม

 

ประกาศเมื่อรายการ
3 ตุลาคม 2557 รายชือผู้ผ่านคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และบริการถ่ายเอกสาร
10 กันยายน 2557  คัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าอาหารและบริการถ่ายเอกสาร 
10 กันยายน 2557  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรายการจ้างพิมพ์หนังสือเอกสารคำสอนรายวิชา ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จำนวน ๓,๖๐๐ เล่ม 
   
   
   
ประกาศเมื่อรายการ
23 เมษายน 2558
13 กุมภาพันธ์ 2558 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 
 สิงหาคม 2557

ปฏิทินการศึกษา