IMAGE ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา เรื่อง "เทคนิคการเขียนบทละครแนว ซิทคอม"
คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ ร่วมฟังการเสวนา เรื่อง "เทคนิคการเขียนบทละครแนว ซิทคอม" โดย ทีมนักเขียนบทละครซิทคอม จากซีเนริโอ เจ้าของผลงานบ้านนี้มีรัก เป็นต่อ... Read More...
IMAGE MU Eco University 2015
ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีนโยบายที่จะมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco-University) ที่มีเป้าหมายชัดเจนของการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นไปตามมาตรฐานสากล... Read More...
IMAGE คณะศิลปศาสตร์ เปิดสมัครสอบ TOEIC สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสมัครสอบ TOEIC สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนพร้อมชำระเงินได้ที่ ห้อง One Stop Service ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา... Read More...
IMAGE ภาพบรรยากาศงาน LA Festival "ไท้...ไทย"
ภาพบรรยากาศงาน LA Festival "ไท้...ไทย" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในงานมีนักศึกษาและคนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก... Read More...
IMAGE งานเล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ 10 "ในน้ำมีปลา ศาลายามีข้าว"
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานเล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ 10 ตอน “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” ที่อาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา... Read More...
IMAGE อ.ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล ได้รับรางวัล"นิทานดาวรุ่ง" จากการประกวดนิทานมูลนิธิเด็ก ครั้งที่ 18
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ในโอกาสที่นิทานเรื่อง "จักรยานของเด็กชายมิตร"... Read More...
IMAGE พิธีบวงสรวงงานมหาธีรราชานุสรณ์ ประจำปี 2558
เมื่อวัน 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12.30 - 15.00 น. สาขาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันมหาธีรราชานุสรณ์... Read More...
IMAGE นายสันติ ชุดินธรา รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง “Tourism in Thailand” แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศเนเธอร์แลนด์
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ต้อนรับนายสันติ ชุดินธรา รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน... Read More...
ตำแหน่งประกาศถึงวันที่
Topic Chinese Job Announcement
Topic JOB ANNOUNCEMENT
Topic Application Form
Topic ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงาน พม. และ ลูกจ้างชั่วคราว
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะศิลปศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์  28 เมษายน 2559
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวคณะศิลปศาสตร์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  26 เมษายน 2559
 ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา  30 พ.ค.2559
 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวคณะศิลปศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิจัยระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา  30 พ.ค.2559
 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวคณะศิลปศาสตร์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา 9 พ.ค.2559
 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง อาจารย์ชาวต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) จำนวน 1 อัตรา  29 เม.ย. 2559