IMAGE ขอเชิญผู้สนใจร่วมเดินทางตามรอยนิราศภูเขาทองใน "วันเดียวเที่ยวกับสุนทรภู่ตามรอยนิราศภูเขาทอง (ภาคเมืองพระนครศรีอยุธยา)"
ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับโครงการจัดตั้งมูลนิธิสุนทรภู่ ขอเชิญผู้สนใจร่วมเดินทางตามรอยนิราศภูเขาทองในการทัศนศึกษา... Read More...
IMAGE ศิลปศาสตร์ เอกไทย เขาเรียนอะไรกันนะ?
หลายคนเคยมีคำถามว่า เรียนศิลปศาสตร์ เอกภาษาไทย เรียนอะไร? เรียนจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง? วันนี้พี่แพร พี่บี พี่เอ และพี่โบนัส นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย... Read More...
IMAGE ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาเรื่อง "จากความสนใจส่วนตัวสู่อาชีพ"
ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่รักการเขียนนวนิยายและผู้สนใจร่วมฟังการเสวนาเรื่อง "จากความสนใจส่วนตัวสู่อาชีพ" โดย คุณอรวรรณ วิชญวรรณกุล นักเขียนนวนิยายแนวโรแมนติก... Read More...
IMAGE ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา เรื่อง "เทคนิคการเขียนบทละครแนว ซิทคอม"
คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ ร่วมฟังการเสวนา เรื่อง "เทคนิคการเขียนบทละครแนว ซิทคอม" โดย ทีมนักเขียนบทละครซิทคอม จากซีเนริโอ เจ้าของผลงานบ้านนี้มีรัก เป็นต่อ... Read More...
IMAGE MU Eco University 2015
ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีนโยบายที่จะมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco-University) ที่มีเป้าหมายชัดเจนของการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นไปตามมาตรฐานสากล... Read More...
IMAGE ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Train The Trainer"
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Train The Trainer" ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการใช้วาทศิลป์และการพูดในที่ชุมชน... Read More...
IMAGE การอบรมด้านการวางแผนนำเที่ยว
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมด้านการวางแผนนำเที่ยว เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและวางแผนการการท่องเที่ยวในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ... Read More...
IMAGE โครงการอบรมมัคคุเทศก์เชิงวัฒนธรรมสุขภาพ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมมัคคุเทศก์เชิงวัฒนธรรมสุขภาพ เพื่อเรียนรู้และเพิ่มทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ... Read More...
IMAGE คณะศิลปศาสตร์ เปิดสมัครสอบ TOEIC สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสมัครสอบ TOEIC สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนพร้อมชำระเงินได้ที่ ห้อง One Stop Service ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา... Read More...
IMAGE ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ "ดุจศิลาดลดลใจให้ใฝ่ธรรม"
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญจากหอศิลป์พุทธะ มูลนิธิธรรมสภา... Read More...
IMAGE ผศ. ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล พร้อมคณะได้ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะได้ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ... Read More...
IMAGE ทัวร์วัฒนธรรมสุโขทัย กำแพงเพชร
เมื่อวันที่ 22 - 24 เมษายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี และอาจารย์ ดร.จิราธร ชาติศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล... Read More...
IMAGE อบรมพิเศษโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย เรื่อง "ประวัติความเป็นมาของคลองมหาสวัสดิ์"
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง... Read More...
IMAGE ปัจฉิมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ว่าที่บัณฑิตศิลปศาสตร์ รุ่นที่ 9
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ว่าที่บัณฑิตศิลปศาสตร์ รุ่นที่ 9 ได้เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ณ ห้องประชุม 218... Read More...
ตำแหน่งประกาศถึงวันที่
Topic Chinese Job Announcement
Topic JOB ANNOUNCEMENT
Topic Application Form
Topic ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงาน พม. และ ลูกจ้างชั่วคราว
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  2 มิ.ย. 2559
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะศิลปศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย  24 พ.ค. 2559
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะศิลปศาสตร์ ตำแหน่งช่างเทคนิค  19 พ.ค 2559
ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง อาจารย์ชาวต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)  15 มิ.ย. 2559
 ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา  30 พ.ค.2559
 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวคณะศิลปศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิจัยระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา  30 พ.ค.2559