IMAGE เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ The 4th UCMU Internship Program 2017
หน่วยวิเทสสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จำนวน 12 คน เพื่อเดินทางไปเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ University of Canterbury... Read More...
IMAGE ศิลปศาสตร์ เอกไทย เขาเรียนอะไรกันนะ?
หลายคนเคยมีคำถามว่า เรียนศิลปศาสตร์ เอกภาษาไทย เรียนอะไร? เรียนจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง? วันนี้พี่แพร พี่บี พี่เอ และพี่โบนัส นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย... Read More...
IMAGE ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาเรื่อง "จากความสนใจส่วนตัวสู่อาชีพ"
ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่รักการเขียนนวนิยายและผู้สนใจร่วมฟังการเสวนาเรื่อง "จากความสนใจส่วนตัวสู่อาชีพ" โดย คุณอรวรรณ วิชญวรรณกุล นักเขียนนวนิยายแนวโรแมนติก... Read More...
IMAGE MU Eco University 2015
ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีนโยบายที่จะมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco-University) ที่มีเป้าหมายชัดเจนของการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นไปตามมาตรฐานสากล... Read More...
IMAGE สมัครอบรม "เส้นทางสู่พิธีกรมืออาชีพ"
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม "เส้นทางสู่พิธีกรมืออาชีพ" เพิ่มทักษะการเป็นพิธีกรมืออาชีพทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย คณาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์... Read More...
IMAGE หลักสูตร "Intensive English Course 4"
ติวภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นกับหลักสูตร "Intensive English Course 4" เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสูง เน้นการฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างไวยกรณ์ พร้อมฝึกทำข้อสอบ IELTS... Read More...
IMAGE โครงการอบรมมัคคุเทศก์เชิงวัฒนธรรมสุขภาพ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมมัคคุเทศก์เชิงวัฒนธรรมสุขภาพ เพื่อเรียนรู้และเพิ่มทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ... Read More...
IMAGE คณะศิลปศาสตร์ เปิดสมัครสอบ TOEIC สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสมัครสอบ TOEIC สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนพร้อมชำระเงินได้ที่ ห้อง One Stop Service ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา... Read More...
IMAGE โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ... Read More...
IMAGE พิธีพวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2559
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลัยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ... Read More...
IMAGE ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ "ดุจศิลาดลดลใจให้ใฝ่ธรรม"
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญจากหอศิลป์พุทธะ มูลนิธิธรรมสภา... Read More...
IMAGE ผศ. ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล พร้อมคณะได้ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะได้ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ... Read More...
IMAGE ทัวร์วัฒนธรรมสุโขทัย กำแพงเพชร
เมื่อวันที่ 22 - 24 เมษายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี และอาจารย์ ดร.จิราธร ชาติศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล... Read More...
ตำแหน่งประกาศถึงวันที่
Topic Chinese Job Announcement
Topic JOB ANNOUNCEMENT
Topic Application Form
Topic ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงาน พม. และ ลูกจ้างชั่วคราว
 ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นิติกร  23 ก.ย. 2559
 ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  10 ต.ค. 2559
 ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย  30 ก.ย. 2559
 ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา  30 ก.ย.2559