IMAGE เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ The 4th UCMU Internship Program 2017
หน่วยวิเทสสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จำนวน 12 คน เพื่อเดินทางไปเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ University of Canterbury... Read More...
IMAGE ศิลปศาสตร์ เอกไทย เขาเรียนอะไรกันนะ?
หลายคนเคยมีคำถามว่า เรียนศิลปศาสตร์ เอกภาษาไทย เรียนอะไร? เรียนจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง? วันนี้พี่แพร พี่บี พี่เอ และพี่โบนัส นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย... Read More...
IMAGE ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาเรื่อง "จากความสนใจส่วนตัวสู่อาชีพ"
ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่รักการเขียนนวนิยายและผู้สนใจร่วมฟังการเสวนาเรื่อง "จากความสนใจส่วนตัวสู่อาชีพ" โดย คุณอรวรรณ วิชญวรรณกุล นักเขียนนวนิยายแนวโรแมนติก... Read More...
IMAGE MU Eco University 2015
ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีนโยบายที่จะมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco-University) ที่มีเป้าหมายชัดเจนของการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นไปตามมาตรฐานสากล... Read More...
IMAGE เปิดสมัครสอบ TOEIC ประจำปี 2560
การจัดสอบ TOEIC ประจำปี 2560 สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ต้องการสอบวัดความรู้เพื่อนำผลคะแนนไปประกอบการสมัครงาน ปรับเงินเดือน... Read More...
IMAGE เปิดอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 8
คณะศิลปศาสตร์ เปิดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 8... Read More...
IMAGE ทำบุญในเดือนเกิด (ธันวาคม) โครงการ Happy birthday Happy Time
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม ได้ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดไร่ขิง เพื่อความเป็นสิริมงคล... Read More...
IMAGE โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ... Read More...
IMAGE พิธีพวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2559
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลัยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ... Read More...
IMAGE ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ "ดุจศิลาดลดลใจให้ใฝ่ธรรม"
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญจากหอศิลป์พุทธะ มูลนิธิธรรมสภา... Read More...
IMAGE ผศ. ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล พร้อมคณะได้ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะได้ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ... Read More...