IMAGE ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้สิทธิ์ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรท้องถิ่น "วันเดียวเที่ยวกับสุนทรภู่ ตามรอยนิราศภูเขาทอง (ภาคเมืองพระนครศรีอยุธยา)"
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้สิทธิ์ร่วมเดินทางตามรอยนิราศภูเขาทองในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรท้องถิ่น "วันเดียวเที่ยวกับสุนทรภู่... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและได้สิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตร "มัคคุเทศก์เชิงวัฒนธรรมสุขภาพ"
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและได้สิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตร "มัคคุเทศก์เชิงวัฒนธรรมสุขภาพ" ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.la.mahidol.ac.th/th/images/guide_heath_cul.pdf       Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.la.mahidol.ac.th/th/images/list-name-langcul.pdf   Read More...
IMAGE ศิลปศาสตร์ เอกไทย เขาเรียนอะไรกันนะ?
หลายคนเคยมีคำถามว่า เรียนศิลปศาสตร์ เอกภาษาไทย เรียนอะไร? เรียนจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง? วันนี้พี่แพร พี่บี พี่เอ และพี่โบนัส นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย... Read More...
IMAGE ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาเรื่อง "จากความสนใจส่วนตัวสู่อาชีพ"
ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่รักการเขียนนวนิยายและผู้สนใจร่วมฟังการเสวนาเรื่อง "จากความสนใจส่วนตัวสู่อาชีพ" โดย คุณอรวรรณ วิชญวรรณกุล นักเขียนนวนิยายแนวโรแมนติก... Read More...
IMAGE หลักสูตร "Intensive English Course 4"
ติวภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นกับหลักสูตร "Intensive English Course 4" เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสูง เน้นการฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างไวยกรณ์ พร้อมฝึกทำข้อสอบ IELTS... Read More...
IMAGE โครงการอบรมมัคคุเทศก์เชิงวัฒนธรรมสุขภาพ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมมัคคุเทศก์เชิงวัฒนธรรมสุขภาพ เพื่อเรียนรู้และเพิ่มทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ... Read More...
IMAGE คณะศิลปศาสตร์ เปิดสมัครสอบ TOEIC สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสมัครสอบ TOEIC สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนพร้อมชำระเงินได้ที่ ห้อง One Stop Service ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา... Read More...
IMAGE ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ "ดุจศิลาดลดลใจให้ใฝ่ธรรม"
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญจากหอศิลป์พุทธะ มูลนิธิธรรมสภา... Read More...
IMAGE ผศ. ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล พร้อมคณะได้ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะได้ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ... Read More...
IMAGE ทัวร์วัฒนธรรมสุโขทัย กำแพงเพชร
เมื่อวันที่ 22 - 24 เมษายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี และอาจารย์ ดร.จิราธร ชาติศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล... Read More...
IMAGE อบรมพิเศษโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย เรื่อง "ประวัติความเป็นมาของคลองมหาสวัสดิ์"
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง... Read More...
IMAGE ปัจฉิมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ว่าที่บัณฑิตศิลปศาสตร์ รุ่นที่ 9
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ว่าที่บัณฑิตศิลปศาสตร์ รุ่นที่ 9 ได้เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ณ ห้องประชุม 218... Read More...
ตำแหน่งประกาศถึงวันที่
Topic Chinese Job Announcement
Topic JOB ANNOUNCEMENT
Topic Application Form
Topic ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงาน พม. และ ลูกจ้างชั่วคราว
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ชาวต่างประเทศ ญี่ปุ่น  23 มิ.ย. 2559
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล  27 มิ.ย. 2559
 ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับ 1  10 ก.ค.2559
 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวคณะศิลปศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา  4 ก.ค. 2559
 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวคณะศิลปศาสตร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน สาขาวิชาภาษาไทย  8 ก.ค. 2559
 ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา  30 มิ.ย. 2559
 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา  27 มิ.ย. 2559
 Announcement Faculty of Liberal Arts, Mahidol University Application for English native Language Specialist Position  30 มิ.ย. 2559
 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 4 อัตรา  30 มิ.ย. 2559