IMAGE MU Eco University 2015
ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีนโยบายที่จะมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco-University) ที่มีเป้าหมายชัดเจนของการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นไปตามมาตรฐานสากล... Read More...
IMAGE เล่าขานตำนานศาลายาครั้งที่ 9 ตอน "ร.ศ.160 ไขรหัสลับเสรีไทยที่ศาลายา"
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการเล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ 9 ตอน "ร.ศ.160 ไขรหัสลับเสรีไทยที่ศาลายา" ณ อาคารสิริวิทยา... Read More...
IMAGE พิธีจุดเทียนชัยถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 60 พรรษา
วันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 18.00 น. บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ และชาวชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ ร่วมใจสวมใส่เสื้อสีม่วงเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายราชสดุดี... Read More...
IMAGE กิจกรรม One Arts ครั้งที่ 4
ภาพบรรยากาศกิจกรรม One Arts ครั้งที่ 4 จัดขึ้นวันที่ 28 มีนาคม 2558 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กิจกรรมที่รวมตัวเหล่าเด็ก Arts ทั้ง 4 สถาบัน ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล... Read More...
IMAGE งานเปิดตัวหนังสือ "นิราศเมืองแกลง ของ สุนทรภู่ ฉบับภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ Journey to Muang Klaeng: A Poem by Sunthorn Phu"
วัน ที่ 28 มีนาคม 2558 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย จัดงานเปิดตัวหนังสือ "นิราศเมืองแกลง ของ สุนทรภู่... Read More...
IMAGE โครงการอบรม TOEIC Success
  คณะ ศิลปศาสตร์ ขอเชิญสมัครอบรม Toeic Success โดย คณาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐานสากล ผลคะแนน TOEIC... Read More...
IMAGE ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาเรื่อง "ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ หรือ ประวัติศาสตร์อิงภาพยนตร์"
  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาเรื่อง "ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ หรือ ประวัติศาสตร์อิงภาพยนตร์" อรรถรสและความบันเทิง... Read More...
IMAGE ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ด้านภาษาแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว
    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญมัคคุเทศก์ บุคลากรทางการท่องเที่ยว... Read More...
IMAGE เปิดรับสมัคร IELTS SUCCESS ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2558
IELTS Success จัดอบรมโดย คณาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตร IELTS เหมาะสำหรับบุคคลที่จะไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศและหลักสูตรอินเตอร์ทุกมหาวิทยาลัย... Read More...
IMAGE รับสมัคร TOEIC SUCCESS ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2558
TOEIC Success จัดอบรมโดย คณาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ถือเป็นมาตรฐานสากล ผลคะแนน TOEIC สามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลก... Read More...

ประจำปี 2557

เดือนฉบับ
มกราคม  ฉบับที่ 1 | ฉบับที่ 2 | ฉบับที่ 3 | ฉบับที่ 4
กุมภาพันธ์
 ฉบับที่ 5
มีนาคม  
เมษายน  
พฤษภาคม  
กรกฎาคม

 

ประกาศเมื่อตำแหน่ง
Topic Chinese Job Announcement 
Topic JOB ANNOUNCEMENT  
Topic ใบสมัครงานภาษาอังกฤษ (Application Form)
Topic ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงาน พม. และ ลูกจ้างชั่วคราว
8 พฤษภาคม 2558  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง อาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์ ภาษาอังกฤษ
8 พฤษภาคม 2558  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
24 เมษายน 2558  ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
17 เมษายน 2558  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรุจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
1 เมษายน 2558  ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
10 มีนาคม 2558  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตน.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน่วยบริการวิชาการ)
ประกาศเมื่อรายการ
3 ตุลาคม 2557 รายชือผู้ผ่านคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และบริการถ่ายเอกสาร
10 กันยายน 2557  คัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าอาหารและบริการถ่ายเอกสาร 
10 กันยายน 2557  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรายการจ้างพิมพ์หนังสือเอกสารคำสอนรายวิชา ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จำนวน ๓,๖๐๐ เล่ม 
   
   
   
ประกาศเมื่อรายการ
22 พฤษภาคม 2558

กำหนดการสอบสำหรับนักศึกษาขาดสอบวิชาภาษาอังกฤษ

สำหรับนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค วิชาภาษาอังกฤษ English Level 2 และ 4 ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอสอบ พร้อมแนบหลักฐานการขาดสอบ ที่หลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น 6 ภายใน
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558
โดยหลักสูตรฯจะจัดสอบในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 130 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา

 

*** หลักสูตรฯ จะจัดสอบให้ตามกำหนดดังกล่าวเท่านั้น ถ้าไม่มาสอบในวัน-เวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์***
หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

7 พฤษภาคม 2558

ตารางห้องและเลขที่นั่งสอบรายวิชาต่าง ๆ 

23 เมษายน 2558
13 กุมภาพันธ์ 2558 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 
 สิงหาคม 2557

ปฏิทินการศึกษา